Írásbeli kérdés E-010957/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Befektetések a villamosenergia-hálózatok létrehozásába