Írásbeli kérdés E-001368/11 Jan Březina (PPE) a Bizottság számára. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének gyengeségei