Írásbeli kérdés E-7115/10 Willy Meyer (GUE/NGL) a Bizottság számára. Fegyvereladások az izraeli telepeseknek