Írásbeli kérdés E-8436/10 Cornelia Ernst (GUE/NGL) a Bizottság számára. Az adatmegőrzési uniós irányelv felülvizsgálata