Verordening (EEG) nr. 200/80 van de Commissie van 30 januari 1980 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten