Írásbeli kérdés E-2845/07 előterjesztette: Charles Tannock (PPE-DE) a Bizottsághoz. Esküdti tiszt nem állampolgárok számára