Vakcinēšana pret infekciozo katarālo drudzi ***I Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/75/EK attiecībā uz vakcināciju pret infekciozo katarālo drudzi (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))