Bluetongue-tautia vastaan rokottaminen ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. huhtikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/75/EY muuttamisesta bluetongue-tautia vastaan rokottamisen osalta (KOM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))