Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine ***I Euroopa Parlamendi 7. aprilli 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas (KOM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))