Írásbeli kérdés E-6453/10 Roberta Angelilli (PPE) a Bizottság számára. A Jaspers-program pénzeszközeinek Terni város általi felhasználására vonatkozó információk