Írásbeli kérdés E-2534/10 előterjesztette: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A Proder-projektek lassú jóváhagyása