T-77/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 9-i ítélete — hofherr communikation kontra OHIM (NATURE WATCH) ( Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A NATURE WATCH szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja (jelenleg a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja) )