Írásbeli kérdés P-6994/10 Pat the Cope Gallagher a Bizottság számára. Az Európai Unió gabonaágazata