2010/375/: A Bizottság határozata ( 2010. június 18. ) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a nem helyettesíthető vagy kritikus laboratóriumi és analitikai felhasználási célra engedélyezett, a klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról (az értesítés a C(2010) 3850. számú dokumentummal történt)