Υπόθεση F-37/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 12ης Μαΐου 2011 — Στρατάκης κατά Επιτροπής