Anheuser-Busch kontra OHIM TITJUR A Bíróság (negyedik tanács) 2010. július 29-i ítélete. # Anheuser-Busch Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Fellebbezés - Közösségi védjegy - 40/94/EK rendelet - A BUDWEISER szóvédjegy lajstromozása iránti kérelem - Felszólalás - Az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja - A BUDWEISER és Budweiser Budvar korábbi nemzetközi szó- és ábrás védjegyek - A korábbi védjegy tényleges használata - Az említett rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése - A bizonyítékok »kellő időben« történő előterjesztése - A korábbi védjegy megújítási igazolása - A 40/94 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése. # C-214/09 P. sz. ügy