C-87/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. július 9-i ítélete – Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — Az orvos gyakornokok munkaidejének szervezése)