C-549/09. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. október 20-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A haltenyésztők és halászok javára nyújtott támogatások — E támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatások haladéktalan visszatéríttetésére, valamint a Bizottság erről való tájékoztatására vonatkozó kötelezettség — A végrehajtás elmaradása — A végrehajtás teljes lehetetlensége)