C-651/15. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017 július 13-i ítélete – Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) és társai kontra Európai Bizottság, Európai Vegyianyag-ügynökség, Assogalvanica és társaik (Fellebbezés — 1907/2006/EK rendelet (REACH) — Az 58. cikk (2) bekezdése — Engedélyezés — Különös aggodalomra okot adó anyagok — Mentesség — Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletét módosító rendelet — A króm-trioxid felvétele az engedélyköteles anyagok listájára)