Írásbeli kérdés E-8994/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. Kohézió a kutatás és az innováció területén