Írásbeli kérdés E-007097/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) a Bizottság számára. Nemzetközi adóügyi megállapodások Svájccal