Írásbeli kérdés E-5567/10 Cristiana Muscardini (PPE) a Bizottság számára. A jövedéki adóról szóló irányelv helytelen értelmezése