C-296/06. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. február 21-i ítélete (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Telecom Italia SpA kontra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Távközlési szolgáltatások – 97/13/EK irányelv – 6., 11., 22. és 25. cikk – Az általános felhatalmazásokra és az egyedi engedélyekre vonatkozó illetékek és díjak – Kizárólagos jog korábbi birtokosát terhelő kötelezettség – Ideiglenes fenntartás)