Írásbeli kérdés E-1393/10 előterjesztette: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv