Írásbeli kérdés P-005339/11 Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználása és emberi jogi vonatkozások