Írásbeli kérdés E-5632/10 Cristiana Muscardini (PPE) és Patrizia Toia (S&D) a Bizottság számára. Eritreai menekültek Líbiában