Írásbeli kérdés E-005408/11 Aldo Patriciello (PPE) a Bizottság számára. Az éghajlatváltozás által fenyegetett európai erdők