Írásbeli kérdés E-2664/10 előterjesztette: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. Az egyetemes postai szolgáltatások és a jogokat is tartalmazó foglalkoztatás védelme