Írásbeli kérdés E-6790/10 Seán Kelly (PPE) a Bizottság számára. Az EU és Ruanda közötti kereskedelem