AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE A FOGYASZTÓK KOLLEKTÍV ÉRDEKEINEK VÉDELMÉRE IRÁNYULÓ KÉPVISELETI KERESETEKRŐL ÉS A 2009/22/EK IRÁNYELV HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL