Javaslat: a Tanács rendelete .../.../EU a Kínai Népköztársaságból származó egyes rakományátvilágító berendezések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ezekre kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről