A Bíróság ítélete (második tanács), 2012. július 5. A Bíróság ítélete (második tanács), 2012. július 5.#Torsten Hörnfeldt kontra Posten Meddelande AB.#A Södertörns tingsrätt (Svédország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.#A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – A munkavállaló számára 67. életévének betöltéséig a munkavégzésre feltétlen jogot biztosító nemzeti szabályozás, amely a munkaviszony automatikus megszűnését írja elő azon hónap végén, amelyben a munkavállaló betölti ezen életévét – Az öregségi nyugdíj összegének figyelmen kívül hagyása.#C‑141/11. sz. ügy.