T-54/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 16-i ítélete — Kendrion kontra Bizottság ( „Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Gazdasági egység — Egyetemleges felelősség — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Bírságok — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ — Tényleges teherviselő képesség” )