Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 381/2012 z  3. mája 2012 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny