Регламент за изпълнение (ЕС) № 858/2014 на Комисията от 4 август 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура