2012/733/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. november 26. ) a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2012) 8548. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg