TITJUR Makhteshim-Agan Holding és társai kontra Bizottság A Bíróság (második tanács) 2010. április 15-i végzése. # Makhteshim-Agan Holding BV és társai kontra Európai Bizottság. # Fellebbezés - 91/414/EGK irányelv - Az endoszulfán az említett irányelv I. mellékletébe történő felvételének a megtagadása - A forgalomba hozatali engedélyek visszavonása - Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés. # C-517/08 P. sz. ügy