T-375/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. március 24-i ítélete — Viega kontra Bizottság ( „Verseny — Kartellek — A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértésben való részvétel — Indokolási kötelezettség — Bírságok — Releváns forgalom — Enyhítő körülmények” )