Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1540 van de Commissie van 22 oktober 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 wat sesamzaad van oorsprong uit India betreft (Voor de EER relevante tekst)