Írásbeli kérdés E-012485/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Határokon átnyúló banki költségek