Írásbeli kérdés E-8646/10 Klaus-Heiner Lehne (PPE) a Bizottság számára. A forrásadó-visszatérítéssel kapcsolatos problémák