Ενημερωτική ανακοίνωση — Δημόσια Διαβούλευση — Ονομασίες από το Μεξικό που πρέπει να προστατεύονται ως γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση