Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról