C-149/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 19-i ítélete (a Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leno Merken BV kontra Hagelkruis Beheer BV (Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — 15. cikk (1) bekezdés — A „tényleges használat fogalma” — A használat területi kiterjedtsége — A közösségi védjegy egyetlen tagállam területén történő használata — Elegendőség)