Padomes Lēmums 2014/538/KĀDP ( 2014. gada 8. jūlijs ) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku, ar ko izveido sistēmu Kolumbijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās