2012 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1061/2012, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse