Helyesbítés az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 255., 2014.8.28. )