BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Republiken Armenien, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan