PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes lēmumam par Kopējās aviācijas telpas nolīguma starp Armēnijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā un tā provizorisku piemērošanu