ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на споразумение за общо авиационно пространство между Република Армения, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна